divendres, 6 de març de 2009

Ernest Maragall, el Conseller mentider

Aquesta setmana l'Honorable Conseller d'Educació ens ha enviat a tots els mestres un correu electrònic ensabonant-nos i lloant totes les seves virtuts i les de la seva Conselleria.

Entre altres moltes coses coses respecte a les darreres mesures que ha pres el Departament en la carta escriu: “Cap de les mesures significa que algú es quedi sense feina”

En la mateixa carta ens adreça a un enllaç on podem llegir un document provisional amb la Resolució de xx de xxx de 2009 per la qual s’estableix el procediment per tal d’establir i atorgar individualment una major dedicació lectiva, amb caràcter voluntari, del personal docent destinat a centres públics dependents del Departament d’Educació, per al curs 2009/10, o sigui, la resolució que ha de regular el procediment sobre les hores extres lectives que a partir del proper curs podrem fer els mestres i en aquesta podem llegir:
6.1. Atès que la realització de major dedicació horària lectiva implica la revisió de les assignacions horàries al professorat del centre i donar resposta a les necessitats educatives de l’alumnat, cal entendre aquest procediment com una opció que afecta a l’organització de les tasques pròpies de l’activitat docent, i que tindrà incidència en la definició de llocs de treball del centre, tant a nivell numèric com de distribució per especialitats.
6.6. D’acord amb els criteris que s’estableixin mitjançant les corresponents resolucions, s’elaborarà la proposta de plantilles dels centres per al curs 2009/10, tenint en compte les propostes de major dedicació efectuades per les direccions, així com també el nombre de llocs que correspongui compensar.
6.7. El nombre de professors que realitzen major dedicació tindrà incidència en el nombre de llocs de treball dels quals disposarà el centre.

No deia aquest senyor en la carta que cap de les mesures significa que algú es quedi sense feina ? Em sembla evident l'Honorable Conseller és un mentider.Podem seguir aguantant a un mentider com a Conseller ?

A mode de balanç

Malgrat estar jubilat des de fa 4 anys, encara segueixo les notícies relacionades amb el món educatiu. Tot just acaba un curs que no deu hav...