dijous, 19 d’abril de 2012

Quins ......s!

Després de reunir-se amb els Consellers d'Educació i proposar entre altres mesures:

  • Augmentar un 20% el nombre d'alumnes per classe (el que implica 30 alumnes/aula a primària i 36 a secundària).

  • Establir un nou pla de substitucions de professorat: el centre ha de cobrir la plaça els primers deu dies de baixa i a partir d'aleshores se n'ocupa l'administració. No es cobriran les baixes del personal de menys de dues setmanes

Wert, el ministre d'Educació  ha afirmat: 'Estem demanant un sacrifici important als docents. Estem en disposició de parlar amb ells. Són mesures realistes, que no comporten un perjudici substancial o directe a la qualitat de l'ensenyament.'

Dubto que les seves propostes permetin estalviar els 3000 milions que volen estalviar, però el més greu és que s'atreveix a dir públicament que aquestes mesures no comportin un perjudici directe a la qualitat de l'ensenyament. Ja que estan disposats a retallar i retallar al menys el que poden fer és callar i no dir bestieses.


 

Problematitzar l'escola

  L’escola és una de les institucions fonamentals dins de la societat occidental. Els infants i adolescents hi passen moltes hores, un míni...