diumenge, 27 de juny de 2010

A voltes amb els resultats de les competències bàsiques

Els resultats generals de les proves de competències bàsiques de 6è no han estat massa bons per segon any consecutiu. Partint d'aquests resultats i hem de cercar estratègies que ens permetin millorar. Cal analitzar amb cura on tenim el problema i cercar-hi remei.

Els agents implicats en l'educació són molts: la família, l'escola com a institució i organització, el mestre o grup de mestres, el sistema educatiu, la societat, les lleis i normes i el propi alumne. En quin grau i com incideix cada un dels factors en els resultats de les competències bàsiques de cada un dels alumnes de 6è és difícil de saber i d'esbrinar.

L'alumne arriba a l'escola amb una trajectòria personal i intransferible. És el que fa un temps ençà que s'anomena motxilla. Al llarg dels 9 anys que es passa a l'escola passa per les mans de nombrosos mestres curs rere curs. El grup de companys que l'acompanya al llarg d'aquest camí també exerceix la seva influència, així com la família des de casa amb el seguiment i la col·laboració en les tasques i objectius escolars. Al llarg de tots aquests anys els mestres fan entrevistes amb els pares i parlen d'aquest alumne i del que cal fer per ajudar-lo, els mestres fan reunions i reunions per parlar-ne, tant de l'alumne com d'aspectes més metodològics sobre el que fan, o faran,i com ho faran. És molt probable que al llarg d'aquests anys com a mínim a l'alumne li toqui viure un canvi de normativa educativa. Són ben pocs el que se n'escapen.

És ben cert que dels alumnes que més es parla amb les famílies i en les reunions de mestres són els alumnes que més preocupen, primer pels problemes conductuals que presenten i després quan aquests alumnes no aprenen.
 
És molt probable que si aquest alumne no aprèn es demani ajut al professional de l'EAP corresponent o a a un altre professional de la psicologia o o de la pedagogia extern al propi centre. I malgrat esmerçar-hi tantes hores i esforços poques vegades es produeix el canvi suficient que fa passar a aquest alumne al grup que assoleix les competències bàsiques. En molts casos, encara que no sempre, l'alumne millora i assoleix millors resultats, aprèn, però no el suficient per superar les competències bàsiques. L'escola ha aconseguit que aquest alumne progressi en els seus coneixements, però en canvi, aquest seguirà figurant entre el tan per cent d'alumnes que no ha arribat al que es consideren els mínims. És això un fracàs ?

cap de creus

diumenge, 20 de juny de 2010

De nou les competències bàsiques

Es repeteixen els mals resultats en les proves de competències bàsiques d'enguany. De fet mirant la fredor dels números aquestes han estat pitjor. Ja sé que el propi Departament ha dit que les proves de Llengua Catalana i Castellana eren una mica més difícils. Però, està clar que no són uns resultats per tirar coets.

Tampoc es pot dir que siguin una sorpresa per a ningú fa anys que aquestes són les xifres que surten a tots els estudis. És un tema que fa anys que preocupa, però que no s'acaba de resoldre.

Recordo a poc de començar a donar classes allà pels anys 80 un llibre del professor Bernabé Tierno amb el títol de “El fracaso escolar”. Mireu si en fa d'anys que es parla de mateix i no s'ha resolt. En aquell llibre les xifres que sortien també estaven entre el 25 i el 30 %. I encara estem igual. Potser no és possible fer-ho millor.

Hem de pensar que una part dels alumnes que ara tenim a les aules en molts casos són els fills i filles d'aquells alumnes dels anys 80, dels quals entre un 25 o 30 % havia fracassat a l'escola. Tots els estudis que s'han fet en el temps sempre obtenen un resultat clar: el nivell social, econòmic i cultural de les famílies i juga un paper clau.
Quan hom està davant d'una classe sempre es troba amb un petit grup d'alumnes que té uns resultats brillants, un ampli grup que va seguint sense massa dificultat, i un petit grup que segueix amb dificultats i alguns que es despengen i no assoleixen de cap de les maneres els mínims que se suposa que han de saber. Curs rere curs és així, malgrat que hi anys que hi ha grups millors que altres. Realment es pot fer alguna cosa o és simplement així i no hi ha res a fer. ?

Pedrera

Problematitzar l'escola

  L’escola és una de les institucions fonamentals dins de la societat occidental. Els infants i adolescents hi passen moltes hores, un míni...