dilluns, 10 de desembre de 2012

Cap on ens portarà l'evolució ?

L'ésser humà és una espècie que evoluciona i s'adapta la medi. Fa molt de temps que hem abandonat la selva i la sabana i una gran part de la humanitat s'ha instal·lat en medis urbans. Aquests medis urbans estan envaïts d'estris tecnològics. El nostre cervell i tot el nostre sistema nerviós es caracteritza per ser un òrgan i un sistema extremadament plàstic i que evoluciona i aprèn a partir de l'estimulació que rep. Les generacions actuals estan rebent una super-estimulació radicalment diferent a la que van rebre anteriors generacions i en molts casos aquesta estimulació la reben des de ben petits. Per tant cal preveure que el sistema nerviós dels nostres alumnes tindrà tendència a evolucionar en direccions ben diferents a l'evolució que l'espècie humana seguia només fa uns pocs anys. Podem preveure cap on ens portarà aquesta evolució ?

 

A mode de balanç

Malgrat estar jubilat des de fa 4 anys, encara segueixo les notícies relacionades amb el món educatiu. Tot just acaba un curs que no deu hav...